Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, Durian Daun, 75400 Melaka. No Telefon : 06-2822264 E-mail : jhep_perempuanmelayu@yahoo.com

MPPB

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR/INSTITUT PENDIDIKAN GURU
JANUARI - FEBRUARI 2012


KAMPUS        : KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA
PENILAIAN KEBERKESANAN
PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN PELAJAR BAHARU
(PISMP AMBILAN JANUARI 2012)

LAM-PT03-01h
Bil
Aspek Utama
Min
1
Kelancaran penyemakan dokumen peribadi
4.58
2
Kelancaran proses di kaunter-kaunter pendaftaran
4.71
3
Kesesuaian tempoh proses pendaftaran
4.79
4
Keberkesanan pelaksanaan aktiviti dalam kumpulan / ceramah / taklimat
4.80
5
Kepatuhan kepada jadual pengurusan
4.75
6
Majlis Pembukaan Dan Penutupan Rasmi
4.76
7
Kebajikan pelajar sepanjang minggu pengurusan
4.67
8
Tahap  kesediaan pelajar selepas minggu pengurusan
4.77
MIN KESELURUHAN
4.73

PENILAIAN KEBERKESANAN
PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN PELAJAR BAHARU
(PROGRAM DPLI DAN PPISMP BAGI GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH (GSTT)
AMBILAN NOV/DIS 2011)

LAM-PT03-01h
Bil
Aspek Utama
Min
1
Kelancaran penyemakan dokumen peribadi
4.48
2
Kelancaran proses di kaunter-kaunter pendaftaran
4.52
3
Kesesuaian tempoh proses pendaftaran
4.71
4
Keberkesanan pelaksanaan aktiviti dalam kumpulan / ceramah / taklimat
4.86
5
Kepatuhan kepada jadual pengurusan
4.61
6
Majlis Pembukaan Dan Penutupan Rasmi
4.86
7
Kebajikan pelajar sepanjang minggu pengurusan
4.51
8
Tahap  kesediaan pelajar selepas minggu pengurusan
4.83
MIN KESELURUHAN
4.67

PENILAIAN KEBERKESANAN
PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN PELAJAR BAHARU
(PROGRAM KPLI-SR j-QAF MOD LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH (LPBS)  
AMBILAN JANUARI 2012)

LAM-PT03-01h
Bil
Aspek Utama
Min
1
Kelancaran penyemakan dokumen peribadi
4.34
2
Kelancaran proses di kaunter-kaunter pendaftaran
4.41
3
Kesesuaian tempoh proses pendaftaran
4.34
4
Keberkesanan pelaksanaan aktiviti dalam kumpulan / ceramah / taklimat
4.42
5
Kepatuhan kepada jadual pengurusan
4.33
6
Majlis Pembukaan Dan Penutupan Rasmi
4.55
7
Kebajikan pelajar sepanjang minggu pengurusan
4.51
8
Tahap  kesediaan pelajar selepas minggu pengurusan
4.42
MIN KESELURUHAN
4.42

PENILAIAN KEBERKESANAN
PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN PELAJAR BAHARU
(PPG  AMBILAN 2012)

LAM-PT03-01h
Bil
Aspek Utama
Min
1
Kelancaran penyemakan dokumen peribadi
4.53
2
Kelancaran proses di kaunter-kaunter pendaftaran
4.57
3
Kesesuaian tempoh proses pendaftaran
4.59
4
Keberkesanan pelaksanaan aktiviti dalam kumpulan / ceramah / taklimat
4.59
5
Kepatuhan kepada jadual pengurusan
4.69
6
Majlis Pembukaan Dan Penutupan Rasmi
4.72
7
Kebajikan pelajar sepanjang minggu pengurusan
4.65
8
Tahap  kesediaan pelajar selepas minggu pengurusan
4.48
MIN KESELURUHAN
4.60